KALENDARZ
OGÓLNOPOLSKI 2018


NAJBLIŻSZE IMPREZY
OGÓLNOPOLSKIE


XXVII MP w Nocnych MnO "TOTAL"
16-18 listopada
Górsk
DM Pomorza Zachodniego w MnOiT
17 listopada
Szczecin

Strona OrganizatoraCentralny Kurs PInO
23-25 listopada
Rumia
XXI Zlot PInO
7-9 grudnia
Smołdzięcino

Strona Organizatora
Klasyfikacja PP 2018
/po V rundzie PP + XLS/PPM 2018 - klasyfikacja

/po kolejnej rundzie PPM/
TD TM TJAdministracja strony: Komisja InO ZG PTTK